Cieszyński portal sportowy - samochodowe

Samochodowe

Sport samochodowy (także automobilizm) – dyscyplina sportu motorowego rozgrywana przy użyciu samochodów. Najważniejszym organem zarządzającym sportem samochodowym jest Fédération Internationale de l’Automobile (FIA).

Formy sportu samochodowego

Sport samochodowy dzieli się na dwie podstawowe formy rywalizacji: wyścigi samochodowe i rajdy samochodowe.

Wyścigi samochodowe

Wyścigi samochodowe obejmują zawody rozgrywane wyłącznie na zamkniętych torach, placach i drogach. W wyścigach rywalizują wyłącznie kierowcy, a wykorzystywane samochody nie muszą spełniać warunków dopuszczenia do ruchu drogowego. Ze względu na miejsce i sposób rywalizacji, wyścigi samochodowe dzieli się na trzy kategorie:

Wyścigi torowe

Wyścigi torowe odbywają się na zamkniętych torach pomiędzy co najmniej dwoma samochodami, które rywalizują jednocześnie na tej samej trasie. O klasyfikacji decyduje kolejność przekroczenia linii mety lub pokonanie w wyznaczonym czasie jak największej liczby okrążeń toru.

Wyścigi równoległe

Wyścigi równoległe (ang. Drag Racing) odbywają się na dwóch równoległych prostych odcinkach dróg, zlokalizowanych najczęściej na placach, lotniskach lub torach wyścigowych, o długości 1/4 mili (402,336 m) lub rzadziej 1/8 mili (201,168 m). W rywalizacji bierze udział jednocześnie dwóch zawodników, a o zwycięstwie decyduje kolejność przekroczenia linii mety lub czas przejazdu.

Wyścigi górskie

Wyścigi górskie odbywają się na zamkniętych dla ruchu, najczęściej krętych i stromych, górskich drogach publicznych. Linia startu znajduje się na niższej wysokości n.p.m. niż linia mety. Do wyścigu samochody startują indywidualnie, a podstawą klasyfikacji jest porównanie czasów przejazdów, mierzonych z dokładnością do 1/100 s.

Rajdy samochodowe

Rajdy samochodowe odbywają się na drogach publicznych, całkowicie lub częściowo otwartych dla ruchu drogowego. Trasa rajdu składa się z zamkniętych dla ruchu odcinków specjalnych, które należy przejechać w najkrótszym czasie oraz otwartych dla ruchu odcinków drogowych, które należy przejechać dokładnie w czasie wyznaczonym przez organizatora. W rajdach rywalizują dwuosobowe załogi, składające się z kierowcy i pilota, a wykorzystywane samochody muszą być dopuszczone do ruchu drogowego. Do rywalizacji załogi startują indywidualnie, w krótkich (najczęściej jednominutowych) odstępach czasu. O klasyfikacji decydujące suma czasów uzyskana na odcinkach specjalnych oraz kar czasowych nałożonych przez sędziów.

Rajdy terenowe

Szczególną formą rajdów samochodowych są rajdy terenowe, na których odcinki specjalne przebiegają przez ciężkie bezdroża – m.in. pustynie, stepy, poligony i leśne dukty. W rajdach terenowych startują załogi, które składają się maksymalnie z 3 osób lub (w przypadku samochodów ciężarowych) 2–4 osób.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sport_samochodowy

 

 

menu